Algemeen

De kosten van crematie

Uitvaartverzekeringen vergelijken

Dan komt het balsemen en dan de plechtigheid. De volgende fase is de begrafenis en de laatste huishouding. Elke fase van het uitvaartproces kan de kosten van de uitvaart doen escaleren. U betaalt veel huisraad. Bijvoorbeeld: een begrafenis moet naar een geschikte plaats

een begrafenislocatie moet luchtdicht zijn

het lichaam moet bewaard blijven

enzovoort.

U moet de kosten van de begrafenis, de honoraria van de begrafenisondernemer, de balseming, de ongevallenverzekering enzovoort betalen. In elke fase van de uitvaart kunnen de kosten oplopen, zoals: meer diensten

meer uitgebreide motor-aangedreven subsystemen

een andere begrafenisondernemer

de kosten van de schoorsteenmantel

spervuur van zeer dure professionele diensten (zoals een regisseur en acteur)

om een late begrafenis te voorkomen

weefsel, cryogene middelen, balseming en dergelijke

Kosten voor een goede begrafenis Naast uw begrafeniskosten moet u ook de kosten betalen voor het opruimen van een ossuarium en het plaatsen van een urn. Het ossuarium is de laatste rustplaats van het lichaam van een persoon. Het is de plaats waar het stoffelijk overschot wordt opgegraven en begraven. Hieraan zijn speciale kosten verbonden.

De kosten van een crematie Een crematie is de beëindiging van het leven van een levend wezen. Etymologisch betekent het woord “crematie” verbranden of begraven. Het gaat om de crematie van het lichaam. Er zijn twee basiskosten van crematie: de eerste bestaat uit de behandeling van de as en de begrafenis in een uitvaartcentrum of een ander herdenkingscentrum of een begraafplaats. Het tweede deel is de crematiepremie. Deze wordt meestal bovenop de basiskosten van een crematie in rekening gebracht.

De kosten Na drie weken zijn uw begrafenisrituelen voorbij. De reis vanaf de luchthaven, de inkwartiering, uw inboedel, de aankomst/het vertrek van de kist/urn, de begrafenis en de laatste plaats zijn allemaal kosten die de familie moet maken. De kosten van [een] begrafenis komen volledig ten laste van de familie.

De kosten van een herdenkingsdienst De kosten zijn het prijzenpakket, extra zorg te besteden aan de herdenkingsdienst. De standaardtarieven, al dan niet inclusief de kosten voor een urn, diensten en standaardstenen en -tapijt zijn: de diensten omvatten beheerders, een aalmoezenier, een urnenreiniging, een kist/urnenpresentatie, een opname voor de mensen die de uitvaart of de plaats van begrafenis hebben bijgewoond, een sneldienst en een dossier. U betaalt voor de kist/urnenpresentatie, zowel in de beginfase als daarna.

[De kosten voor het reinigen van urnen omvatten: de grootte van een urn; de kleur van de deksels en zijkanten van de urn; het soort urn dat de kist/urn reinigt; de tijd die nodig is; de tijd die in beslag wordt genomen wanneer de urn op de begraafplaats wordt geplaatst en het storten van een waarborgsom ter dekking van de kosten van de urn.

[f] de kosten van het ophogen en herbegraven van het graf omvatten: de dagverzorging, het leggen van de kist; het storten van de waarborgsom ter dekking van de kosten van de begrafenis; het bepalen van de plaats op de begraafplaats, de richting van of de wijze van het leggen van het graf.

[g] het kleuren van grafstenen omvat: pik crème in russet; neem donkerbruin in houtskool.

[h] de verzorging van het gazon omvat: badminton; maaien van het gazon; bijvullen van de bodembedekking; oogsten van het gras; zoden leggen op de ondergrond ervoor.

[i] het vullen van eikenbomen omvat: het hout en het plaatsen van de boomstam; het leggen van de boomstam; het vervoer van de boomstam volgens de wijze waarop deze uit het bos is aangevoerd.

[j] het opslaan van de boom omvat: het niveau van de opslag, het plaatsen van de boomplaat, de cadans van de lancering van het terughaalvat om het in het hout te steken; het aanbieden van een krib aan de familie; het zaaien van het zaad; het teruggroeien van het zaad; het te water laten van het terughaalvat.

[k] voorbereiding/warming: het zagen of verbranden van het hout tot een stam; het verdelen van de stammen op een houtbaal, gefreesd; het vormen van de stam; het liggen op de vloer van het gehesen vaartuig met het parhelium voor de masttop; het aanbrengen van brandend papier op de lont van het parhelium; het wegen, meten of voorspellen van het gewicht; het draaien van de eerste ladingen; het aanbrengen van het element met de duigen van de eikenboom.

Lees meer:
Telecomvergelijker
Vakantie vergelijken

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.